CDSM never stop learning

Category Archives: CDSM

CDSM EdTech Education Hwb Hwbdysgu News Playlists Wales

Diweddariad Mawr i Hwb

Ers i ni ryddhau ein diweddariad mawr diwethaf i Hwb fis Mehefin diwethaf, rydyn ni wedi bod yn gweithio’n ddiflino i ddod â’n cyfres gorau o adnoddau i chi. Gan gydweithio ag athrawon cynradd ac uwchradd yng Nghymru a chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi adeiladu Hwb i’r hyn rydyn ni’n credu ydy’r cynnig addysg digidol cenedlaethol gorau sydd ar gael yn unrhyw le – a dydyn ni ddim yn agos at orffen eto.

Y Diweddariad Newydd

Ddydd Gwener 13eg Tachwedd byddwn yn rhyddhau’r cyntaf o ddau ddiweddariad mawr newydd i Hwb, gan ryddhau pum nodwedd Rhestr chwarae newydd, ynghyd â llu o welliannau ehangach.

Mae CDSM yn falch o fod yn gwasanaethu’r gymuned addysg yng Nghymru: rydyn ni’n ei hadnabod ac rydyn ni’n falch ohoni. Mae’n rhoi pleser enfawr i ni gael gwneud gwahaniaeth yn ein cymuned ein hunain, ac rydyn ni’n falch o gael y cyfle i deithio i’ch cymunedau chi a chlywed eich syniadau chi, gwrando ar eich safbwyntiau chi a chynnwys y rhain yn Hwb.

Rhestri Chwarae

Mae’r nodwedd Rhestri chwarae wedi cael ei diweddaru i gynnwys dau fath newydd o asesiad, er mwyn amrywio’r ffordd mae modd defnyddio asesiadau ffurfiannol neu grynodol yn eich ystafell ddosbarth. Mae’r cyntaf yn caniatáu i awduron Rhestr chwarae greu gweithgareddau trefnu llusgo a gollwng yn hawdd, gan eu galluogi i greu popeth o gwisiau prifddinasoedd y byd i ymarferion rhesymu ar rymoedd mewn ffyrdd newydd a difyr.

Playlist Blocks

Law yn llaw â hyn mae’r fformat Cwestiwn Aml Ddewis newydd (Delwedd MCQ). Yn yr un modd â sawl agwedd ar Hwb, ei symlrwydd sy’n ei wneud yn wych: mae’r datblygiad hwn yn rhoi cyfle i awduron ddarparu delweddau yn atebion i gwestiynau aml ddewis. Mae hyn yn esgor ar gynifer o gyfleoedd newydd i’n defnyddwyr, fel creu cwestiynau fformiwlâu mathemategol heb orfod ysgrifennu cod cymhleth neu ddefnyddio llyfrgelloedd 3ydd parti.

Playlist Blocks

Serch hynny, nid symlrwydd ydy ei unig rinwedd – mae bloc cynnwys sioe sleidiau newydd y nodwedd Rhestr chwarae yn rhoi templed er mwyn i’r defnyddiwr allu cyflwyno’r deunydd dysgu mewn ffordd ddifyr yn weledol, gan ddefnyddio darnau bach o destun i ategu delwedd. Mae modd i athrawon nawr ddarparu ar gyfer yr arddulliau dysgu, y dewisiadau a’r galluoedd gwahanol yn eu dosbarth.

Hwb Playlist Slideshow

Rydyn ni hefyd wedi galluogi’r Rhestri chwarae i ddal atodiadau ffeil, gan roi’r dewis i awduron atodi cynnwys ategol a chefnogol at unrhyw Restr chwarae.

Attachments on Step

Y Diweddariad Nesaf

Serch hynny, yr hyn a fydd yn gwneud y gwelliannau Rhestr chwarae hyd yn oed yn fwy pwerus ydy rhyddhau ein teclyn Asesu newydd sbon. Wedi’i greu gyda Rhestri chwarae wrth ei galon, bydd y teclyn Asesu (sy’n cael ei ryddhau ar 8ydd Rhagfyr) yn galluogi awduron i neilltuo Rhestri chwarae sy’n cael eu creu gan unrhyw awdur yng Nghymru i grŵp o’u dewis – er enghraifft i ddosbarth neu i set.

Hyd yn oed yn fwy cyffrous, mae’r dechnoleg Storfa Cofnodion Dysgwyr ddiweddaraf wedyn yn galluogi’r awdur i weld rhyngweithio’r dysgwr, ei gynnydd a’i gyflawniad mewn amser real. Mae modd gweld y canlyniadau ar draws y garafán gyfan neu ar lefel unigolyn, gan roi cipolwg amserol fel na welwyd o’r blaen i ddealltwriaeth y grŵp ac unigolion o’r pwnc.

Hwb Markbook

Rydyn ni’n arbennig o falch o’r nodweddion hyn ac rydyn ni’n edrych ymlaen at weld yr amrywiaeth o asesiadau diweddar y bydd athrawon yng Nghymru yn eu gwneud gyda nhw.

Ar ben hyn i gyd rydyn ni hefyd yn rhyddhau nifer fawr o welliannau i Hwb ei hun; sy’n amrywio o wella cyfathrebu personol fel y crynodeb newyddion preifat, i welliannau ymarferol fel gallu gweld y storfa adnoddau ar ffurf rhestr.

Hwb News Feed

Rydyn ni wedi gwella ac adeiladu ar gynifer o nodweddion y byddai’n amhosibl ceisio eu rhestru nhw i gyd yn fan hyn – felly ewch i daro golwg arnyn nhw eich hun yn Hwb.

Subscribe
CDSM EdTech Education Events Insights Wales

A Digital Competence Framework for Wales

At the National Digital Learning Event earlier this year, Education Minister Huw Lewis announced a Digital Competence Framework (DCF) for teachers in Wales.

“After considering Professor Donaldson’s report, alongside the findings of the independent review of ICT and early findings of our ‘Great Debate’, I have decided that an effective and consistent approach to teaching digital learning competence is too vital for both our young people and our economy to delay.”

– Education Minister Huw Lewis, June 2015

children learning about nature - digital competence

As a Welsh digital learning business, CDSM welcome the Digital Competence Framework, and agree that it should be implemented as soon as possible. We believe that Welsh Government’s approach to contemporary learning technology – in support of learning and development – is first class, and are excited by the appetite of both Donaldson and DfES for all things learning technology. When it comes to our own organisation, it is an absolute fact that our success in Wales is all down to our teachers, children and young people being digitally competent.

The Importance of Being Digitally Competent

At CDSM, we develop tools and technologies for teachers and students because we, like Welsh Government, believe contemporary learning technologies can only add to the learning and development process. After all, without the ability, skills, imagination and ambition to make full use of digital tools and technologies, how would our schools, students and education system keep up with the demands of this ever-changing digital world?

Row of schoolchildren studying in front of a computer - digital competence

But there’s more to this than just what happens in the classroom. Beyond the school setting, we also have a responsibility to ensure that our school and university leavers are equipped to perform in the workplace. According to the European Union, there will be an estimated 900,000 unfilled computing jobs across the EU in 2015, simply due to a lack of skills.

“According to The European Commission, more than 90% of professional occupations require some computing competence, but the number of graduates in computer science is not keeping pace with this demand for skills.”

– John Worden, Glyndwr University Lecturer

The Digital Competence Framework: An Opportunity for Wales

At CDSM, we work extensively with teachers in Wales, investing significant time and energy in developing meaningful and productive relationships. Because of this, we understand that our teachers are the on ‘front line’, developing and nurturing our children and young people. They are the ones who acknowledge and respond to the demands of a relentlessly changing world.

Friends in the Classroom - digital competence

We are committed to providing teachers with tools and technologies that support and enhance their practice every single day. Gone now are the days of sending the little ones to the ICT suite to ‘play’ on the computers, or scribble out wobbly drawings on the faithful old classroom Acorn. Computers (and, increasingly, handheld devices) now play a key role in learning and development, and digital technologies and their relevant skills are now core requirements.

After Donaldson, the transformed curriculum should inspire those who engage with it to make positive leaps in their learning, and fill the rest of us with a passionate sense of ambition for our education system. At CDSM, we believe that the Digital Competence Framework allows Wales to set out its intention and aspiration for the development of what is arguably our most important professional community.

You can stay up to date with what’s happening by following CDSM on Twitter, or by subscribing to our monthly e-zine.

Subscribe
Blended Learning CDSM EdTech Education Hwb Insights Wales

The Donaldson Report – A CDSM Perspective (Part 2)

Earlier this year, Welsh Government published a comprehensive, independent review of the curriculum and assessment arrangements in Wales, written by Professor Graham Donaldson. Now, in a two-part series on the Donaldson Report (Successful Futures), CDSM explore the headline findings and provide a context from our perspective as an Education Technologies company based in Wales. In this second post, we’ll look at the implications of the report for teachers, the classroom and technology in the classroom.

happy students in computer class - donaldson report

As already discussed in our first post, at CDSM we feel that we have a huge role to play in the implementation of Donaldson’s recommendations. We broadly support all of the report’s proposals, and strongly believe that it provides the opportunity to make a real difference to future generations in Wales. However, we understand that others may be a bit more tentative. After all, the report represents significant change that can only be achieved with time and, ultimately, teacher re-skilling. Teachers are at the forefront of this change, and so these fears represent very natural reactions.

At CDSM, we believe it’s our duty to support teachers, schools and regional education consortia through this transition. Our innovations in education technology, our understanding of pedagogy, and our commitment to their profession enables us to make teachers’ lives easier and their everyday tasks less time-consuming. We want to be there to aid them in their re-training, always listening for their pressure points and hearing their requirements. We’ve seen, many times, how useful the private sector can be in developing the holistic, niche or bespoke innovation that fulfils a need and ultimately helps teachers, schools and authorities to improve the services they provide. As the supplier of Hwb – which has become the gateway for a centrally-provisioned national toolkit – as well as region-specific services, CDSM is in a privileged position to work at the heart of this historical change.

One of the more profound changes is summed up in Recommendations 6 & 7 of the report:

“6. Children and young people should have their learning developed across the curriculum through three Cross-curriculum Responsibilities that should be the responsibility of all teachers: literacy; numeracy; and digital competence.

7. A digital competence framework and an accompanying ‘Routes to Learning Digital Competence’ should be developed and be included as a Cross-curriculum Responsibility.”

– Successful Futures, page 42

The focus and drive to implement the LNF in recent years has been an all-consuming task for teachers, local authorities and regional education consortia alike. Embedding a digital competence framework across the curriculum promises to be even more challenging. Teachers will need to be able to support the use of digital technologies throughout their lessons, whether they are teaching Drama, History or ICT. We know from experience that not all teachers feel comfortable or equipped to do this, and so again we find ourselves in a position where our services and expertise can make a difference. We’re already working with Welsh technology and teaching professionals to create a training programme that will help to alleviate much of the ongoing concern around this recommendation. Through our technologies, we’ll be facilitating communities of professionals who can support and learn from each other in order to become the teachers this report requires.

schoolboy with laptop and teacher - donaldson report

Although the report goes to lengths to make clear that it does not favour one teaching method over another, it does make some key recommendations about the very nature of the classroom itself. Children and young people want lessons to be more relevant and engaging, with more practical lessons, more fun, more interactivity, and more out-of-classroom activities. We know from a number of studies, including one by the US department of state (summarised in this CDSM infographic), that a blended learning approach has real benefits to learning and retention. In this sense, blended learning is mix of classroom based and non-classroom-based learning (e.g. e-learning).

We aren’t suggesting that Professor Donaldson was specifically advocating e-learning when referencing non-classroom-based learning, but it’s clear that well-constructed learning in this format has a significant role to play, both in adding variety to lessons and homework, and providing different stimuli and challenges for the learner. It’s also an approach that aligns with the Digital Competence Framework, and supports other key recommendations of the report. For example:

“Children and young people should develop their own e-portfolio, possibly including ‘e-badges’, to record key achievements and experiences.”

Successful Futures, page 83

“Significantly better and more creative use should be made of technology in the teaching and learning of Welsh and also modern foreign languages.”

Successful Futures, page 60

The classroom will undoubtedly maintain a physical form for some time yet but, for learners of all ages, it is now well-established in a virtual form too. Learning no longer takes place solely in school or at home, but through all interactions with the digital world. Through Hwb, a learner now has the ability to record that interaction, aggregating the learning seamlessly into an e-portfolio which can be used as both a revision aid and as evidence for assessment/evaluation.

CDSM have a role to play in formative and summative assessment too, with tools that create a variety of testing activities for use in multiple environments. The key differentiator in Hwb is that these tools form a part of the learning and development cycle, engaging the learner as an active participant, rather than simply providing a benchmark on their ability to learn and repeat.

“Testing, both multiple-choice and open-response, is an important element in the repertoire of assessment techniques. Regular classroom testing is a long-established feature of teaching and learning. The construction of tests that do more than focus on recall and simple application is, however, both complex and time-consuming.”

Successful Futures, page 79

“Innovative approaches to assessment, including interactive approaches, should be developed drawing on the increasing potential contribution of digital technology.”

Successful Futures, page 80

Donaldson Report - children in classroom

From a teacher’s perspective, technology already available in Hwb enables the collection of a young person’s learning. It tracks their progress automatically, and provides real-time analysis of achievement. It also offers instant feedback, and can be used to engage parents, carers and other stakeholders in the learning process – something the report cites as important:

“There is likely to be a greater emphasis on recording procedures that enable teachers to keep track of each child and young person’s learning…”

Successful Futures, page 77

“Increased use of digital media should be explored to help to improve the immediacy of feedback to parents and carers and engage them more directly in supporting learning.”

Successful Futures, page 83

Outside of the classroom, CDSM continues to have a responsibility to provide solutions for key stakeholders in our education system. We’re already working with the regional education consortia to provide technological systems and structure for School Improvement and External Verification processes. So, from our point of view, references in the report to assessment and verification are a welcomed inclusion.

“Where the results of assessment are to be used for purposes of comparison, issues of reliability in teacher assessment should be addressed through effective moderation; where the prime purpose of assessment is assessment for learning there is less of a need for reliability between schools.”  

Successful Futures, page 80

Assessment and verification are, without a doubt, important factors in ensuring that the next generation of young people have a consistent and comprehensive education, no matter what part of Wales they are from. In a conversation that has largely focused on curriculum and process modernisation, Professor Donaldson’s highlighting of these less talked about (but equally important) facets will ensure that they receive the attention and consideration they deserve.

If this series of blog posts has one message, it’s that all of us here at CDSM are excited by the changes recommended in the Donaldson Report. We can’t pretend that the transition to a truly forward-thinking education system will be easy, nor can we pretend that it will be quick. However, we can guarantee that we’ll do everything we can to make the transition an engaging, empowering process – one that supports and benefits all of our teachers and learners in Wales.

Subscribe
Awards Business CDSM CDSM e-learning E-learning Learning News

CDSM Interactive Solutions wins Brandon Hall Award for ‘Best Advance in Creating a Learning Strategy’

Swansea, 18th September 2015: CDSM Interactive Solutions Ltd, a leader in innovative digital learning solutions, recently won a coveted Brandon Hall Group bronze award for excellence in the ‘Best Advance in Creating a Learning Strategy’ category.

Now entering its 21st year, the Brandon Hall Group awards programme recognises outstanding achievements in Learning and Development. Entries are judged upon the following criteria: fit the need, design of the programme, functionality, innovation, and overall measureable benefits. CDSM’s win was announced on 10th September 2015, and a complete list of Brandon Hall Group Learning and Development Awards winners can be found on the Brand Hall Group website, here.
CDSM Interactive Solutions Award
CDSM’s Entry: Honda Motor Europe – Common Core Curriculum Project

The Common Core Curriculum Project was created to establish standards across all of Honda’s European dealerships, after a recent EU legal ruling increased competition for car servicing. With this ruling – ‘Block Exemption Regulation’ – in mind, and a desire to ensure that all of its customers receive the same high-quality experience, Honda identified the need to make its European dealerships compliant.

“We had a requirement to train nearly 10,000 customer-facing dealer staff in a short space of time, in order to comply with European Block Exemption Regulations,” said David Edwards, Manager of Honda’s European Training Delivery, “The most important aspect for us to consider was the ease and enjoyment for the end user in completing their learning task. I am happy that the time and effort CDSM and Honda took to make this compliance a positive learning experience for all has been recognised in this way!”

CDSM’s rollout of Honda’s Core Curriculum Minimum Project has enjoyed first-rate feedback from end users across Europe, many of whom noted its appealing and engaging nature. The course is currently recording much higher pass rates than the target of 25% per country, with an average pass rate of nearly 62%. With some countries even hitting the 90–100% mark, it’s clear that Honda have a successful e-learning rollout on their hands.

“We’re delighted to have received this award for our work with Honda,” said Cathy Sivak, CDSM’s Chief Operating Officer, “It reflects the good work we do each and every day. We’re proud of the talented and innovative team of people here at CDSM, all of whom make a difference and deserve recognition.”

“The high quality of work and commitment to driving business results among our award winners never fails to amaze me,” said Rachel Cooke, Chief Operating Officer of the Brandon Hall Group and head of the awards programme. “All of these winning programs deliver meaningful business results to their organizations. Winning an Excellence Award is a great honor, but the real winners are the organizations themselves and their customers and clients because of the innovation and customer focus they demonstrate.”

Excellence Awards winners will be honored at Brandon Hall Group’s HCM Excellence Conference at the PGA National Resort in Palm Beach Gardens, Florida on 27th–29th January 2016.

CDSM will be present at this year’s World of Learning Conference & Exhibition, held at the NEC Birmingham on the 29th and 30th September 2015. Now in its 23rd year, World of Learning has established itself as the most comprehensive event for all aspects of Learning and Development, featuring the latest ideas, technology and services. At this year’s event, CDSM will be running a competition for the chance to win a customised 30-minute e-learning module, similar to the e-learning modules that saw them win the Brandon Hall Award.

About CDSM

CDSM Interactive Solutions (cdsm.co.uk) is a digital learning solutions provider, offering bespoke e-learning content and a contemporary learning platform. Founded by further education lecturers, their dedication to cutting-edge learning science and best practice allows them to deliver effective and engaging learning to their customers. The company’s collective experience and imagination has enabled them to work on major projects internationally, most recently with Welsh Government and Honda Motor Europe.

Subscribe
Business CDSM E-learning Infographic Insights L&D Learning Software

Want New Employees to Stick Around? Use Digital Onboarding! [Infographic]

Onboarding is a challenge for every L&D manager, no matter what your strategy is!

Training for new employees is a mandatory need – and there is no escaping it – so you want onboarding that is quick, creates a cultural expectation, and provides a rapid enlightenment of your business values.

But what many don’t realise is that onboarding doesn’t have to be a time-consuming chore, completed just so you and your new employees can tick a box.

If anything, you can use onboarding to your advantage!

At CDSM, we recently looked at:

 • Why an onboarding program is important
 • How companies are currently training new employees; and
 • What you should expect from digital onboarding

To see what we found out, take a look at our latest infographic:

[View Text Only Version]

Digital Onboarding

Subscribe
Business CDSM E-learning Infographic Insights Learning Skills Gap

Want New Employees to Stick Around? Use Digital Onboarding! [Text Version]

[View Infographic]

Why is conducting an onboarding program so important?

Only 52% of people join a company with an official onboarding program.

More than 37% said their employer had no program, and just over 11% said they weren’t sure if a program existed or not.

Organisations with a standard onboarding process experience 54% greater new hire productivity and 50% greater new hire retention.

Nearly 4% of new employees leave their new jobs after a disastrous first day, and 33% decide within the first 30 days.

Companies lose 25% of all new employees within 12 months.

New employees who attended a well-structured onboarding orientation program were 69% more likely to remain at a company for up to 3 years.

25% of companies admitted that their onboarding program does not include any form of training, which can lead to a loss of 60% of a company’s entire workforce.

Organisations with structured onboarding programs enjoy a 60% year-over-year improvement in revenue per full-time employee, and a 63% year-over-year improvement in customer satisfaction.

A combined 71% of companies surveyed are currently in the process of updating their onboarding programs.

Currently, less than 40% of onboarding is completed through technology-based solutions.

The 16% who deliver more than 61% of their onboarding programs through technology-based solutions use either company-wide intranet or e-learning. Hiring employees takes time and money – on average 23 days and over £5000 to fill an open position.

Return on investment from technology onboarding:

Higher staff retention rate – decrease in skills gap
New employees contribute to the bottom line faster
Save employers time training
Reduce travelling time and costs to training

What’s CDSM’s onboarding approach? Proven contemporary learning science!

Typically, the time a worker must spend being trained is reduced by about 40% using e-learning.

However, there is e-learning… and then there is CDSM e-learning! By using best practice, contemporary learning strategies and effective pedagogy, organisations can rapidly improve their onboarding even further…

Scenario-based training can often reduce new hire training time by 25-50%

92% say video helps teach more effectively, and improves learning by 56%

Learning science can be incorporated to empower new starters with skills they wouldn’t usually get from e-learning, and this takes away some of the pressure of a new role.

To understand the difference that learning science can make, get in contact with CDSM now for a demo…

Sources:

http://www.impactinstruction.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/07/2013-Onboarding-Report_FINAL-REPORT.pdf
http://www.globoforce.com/gfblog/2014/five-ways-to-keep-your-new-hires-from-failing/
http://www.lesson.ly/blog/9-surprising-employee-onboarding-statistics/
http://www.rootinc.com/white_papers/new-hire-onboarding-overlooked-element-sustaining-successful-strategy-execution/
http://thehiringsite.careerbuilder.com/2014/12/24/onboarding-methods-produce-roi/
http://www.bizjournals.com/bizjournals/how-to/human-resources/2014/09/how-to-help-your-new-hires-first-day-great.html?page=all
http://www.icmi.com/Resources/People-Management/2013/06/Boost-Performance-With-Scenario-Based-Training
http://www.syberworks.com/articles/e-learningROI.htm

Subscribe
e-learning Infographic Knowledge Tree L&D Learning Playlists

Facts about neuroscience that you need to know… [Infographic]

Neuroscience… it’s the hot topic in Learning & Development at the moment. But what exactly is it, and what should it mean to you?

At CDSM, we’ve been busy picking through the research, and we’ve created a nifty infographic to highlight the facts about neuroscience that you need to know.

And if you’re wondering what impact neuroscience has on L&D, we look at four ways to integrate rapidly-evolving neuroscience into your e-learning.

So what are you waiting for? Take a look at the infographic now to find out more:

[View Text Only Version]

Neuroscience

Subscribe
E-learning Infographic Knowledge Tree L&D Learning Software

Facts about neuroscience that you need to know… [Text Only Version]

[View Infographic]

“Our brains build our learning, learning builds our brains.” – CIPD

 • Human attention span – 8.25 seconds
 • Goldfish attention span – 9 seconds
 • Humans handle approx. 40,000,000 pieces of information every second, but only 40 of those make it to our conscious brains.
 • The speed that the brain can be process information is as slowly as 0.5 meters/sec or as fast as 120 meters/sec(that’s about 431 km/hr).
 • You can commit about 3-4 things to short term memory. After 20 seconds they will disappear from memory unless you repeat them over and over.
 • The human mind wanders 30% of the time.

Based on these facts alone, you can see why 25% of L&D professionals are integrating neuroscience.

Neuroscience helps us to explore the question: What makes L&D effective?

Neuroscience enables:

 • More engagement for learners
 • Cost savings
 • Higher staff retention
 • Increased credibility as a practitioner

But two thirds of those who want to integrate neuroscience haven’t done it yet…

At CDSM, we have considered neuroscience in the development of our tools

4 Ways to Integrate Rapidly-Evolving Neuroscience into Your E-Learning:

The Challenge
E-learning should encourage curiosity and help people move towards an accepting state.
Our Solution
At CDSM, we’ve found that a visually-attractive and engaging user experience can immediately translate into high levels of acceptance and uptake amongst users.

The Challenge
People find it easier to retain information if it’s presented in small chunks.
Our Solution
Our Playlists curation tool allows learners to intake small, ‘bite-sized’ chunks of information, and all from one place!

The Challenge
People are better able to understand complex data if they have time to reflect.
Our Solution
CDSM’s Knowledge Tree gives learners the ability to view relevant content in their own time and at their own pace, helping them to achieve a better understanding of the subject matter.

The Challenge
E-learning needs to be challenging, but not threatening.
Our Solution
Our Networks function allows learners to become part of a ‘knowledge community’ – a place where they can share, reflect and discuss their new understanding of a subject with their peers.

Source:
http://www.cipd.co.uk/binaries/neuroscience-action_2014-applying-insight-LD-practice.pdf
Read more:
http://www.businessinsider.com/100-things-you-should-know-about-people-2010-11?op=1#ixzz3ejUKGyqo
http://www.nursingassistantcentral.com/blog/2008/100-fascinating-facts-you-never-knew-about-the-human-brain/
http://www.businessinsider.com/100-things-you-should-know-about-people-2010-11?op=1&IR=T
http://www.statisticbrain.com/attention-span-statistics
See more at:
http://cdsmteamblog.co.uk/wpmu/?p=1621#sthash.IWmr4oMn.dpuf
http://www.cipd.co.uk/blogs/cipdbloggers/b/leading-in-learning/archive/2014/12/11/applying-neuroscience-to-l-amp-d-initiatives.aspx

Subscribe