CDSM never stop learning

Ydy’ch plant chi’n cael yr addysg orau yng Nghymru?

Beth mae CDSM yn ei wneud?

Rwy’n siŵr eich bod chi wedi clywed llawer amdanom ni – rydym yn sôn yn aml am y nodweddion newydd diddorol rydym yn eu hychwanegu at Hwb, a’r effaith maen nhw’n eu cael ar ddysgwyr yng Nghymru. Ond os nad ydych chi’n gweithio ym maes addysg, efallai bod gennych rywfaint o gwestiynau o hyd.

Yn syml, gwasanaeth Dysgu Digidol ar gyfer Cymru yw Hwb!

Mae Hwb yn llwyfan dysgu digidol sy’n canolbwyntio’n benodol ar helpu athrawon ac addysgwyr eraill, er mwyn helpu i weddnewid y broses o addysgu mewn ystafell ddosbarth fodern. Nid yn unig mae ein gofod ar-lein yn llawn o ddeunyddiau addysgol, mae hefyd yn gyfle i athrawon gydweithio a rhannu adnoddau er mwyn gwneud yn siŵr bod eich plant chi’n cael y gorau sydd gan Gymru i’w gynnig.

Mae’r ffordd o ddysgu plant rhwng 3 a 19 oed wedi torri tir newydd, ac mae CDSM wedi helpu i sicrhau hynny.

Sut bydd eich plant yn elwa?

Mae Hwb yn wasanaeth dwyieithog ac yn galluogi athrawon i ddefnyddio Hwb+, Office 365 – PostHwb, Just2Easy, Encyclopaedia Britannica, a 360 degree safe Cymru. Mae hyn yn golygu bod Hwb yn borth i nifer fawr o adnoddau a fydd yn helpu eich plant i ddysgu’n well mewn oes ddigidol fodern.

Nid yn unig mae Hwb yn rhoi mynediad i’r holl adnoddau anhygoel hyn, mae hefyd yn cynnwys PISA Skills, ffordd bwerus o helpu eich plentyn i baratoi ar gyfer profion y Rhaglen Rhyngwladol Asesu Myfyrwyr y mae’n rhaid i bobl ifanc 15 oed eu sefyll mewn dros 65 o wledydd ledled y byd.   Mae’r rhain yn canolbwyntio ar ddefnyddio deunyddiau academaidd mewn sefyllfaoedd go iawn sy’n golygu bod Hwb a PISA yn helpu eich plant i feithrin sgiliau am oes.

Sut gall rhieni ddefnyddio Hwb?

Mae’r rhyngrwyd yn anferth, ac mae diogelwch eich plentyn yn bryder mawr – nid yn unig i chi, ond i CDSM a’n partneriaid SWGfL hefyd. Dyna pam mae gan Hwb barth e-Ddiogelwch gwych er mwyn rhoi cyngor i chi a’ch plant. Gallwch gael golwg arno yma

Ledled Cymru, mae Hwb yn gweithio er mwyn sicrhau bod eich plant yn cael yr addysg orau bosibl – ac yn well fyth, mae Hwb bob amser yn gwella ac yn datblygu. Darllenwch amdanom heddiw.

pisa welsh

Subscribe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>