CDSM never stop learning

Mae Gwyliau’r Pasg bron â dod i ben, ond mae gan Hwb newyddion da i chi…

Ydych chi wedi cymryd rhan mewn helfa wyau Pasg yn ddiweddar? Mae gennym ni newyddion annisgwyl nad oes yn rhaid i chi chwilio amdano – bydd Hwb yn ei rannu yn barod ar gyfer athrawon pan fyddant yn mynd yn ôl i’r ystafell ddosbarth.

Bydd CHWECH O NODWEDDION NEWYDD – dyna chi, fe glywsoch chi’n iawn, CHWECH o nodweddion newydd yn mynd yn fyw mewn pryd ar gyfer y tymor ysgol newydd!

Rydym yn gwybod y bydd athrawon yn mwynhau ceisio dod o hyd iddynt, ac rydym yn edrych ymlaen at glywed eu barn.

“Felly, beth sy’n newydd?” rydych chi’n holi.
Rydym yn fodlon rhoi cipolwg sydyn i chi…

Bydd adnodd ‘Rhestr chwarae’ newydd arbennig yn cael ei gyhoeddi yn Hwb, sy’n golygu y bydd y broses o gasglu cynnwys yn llawer gwell – cynlluniau gwersi, cwisiau, gwaith cartref, dulliau dysgu eich hun –  gwneud addysgu a dysgu yn syml yw holl bwrpas y gwasanaeth wedi’r cyfan.

28 PlaylistsBydd modd i athrawon hefyd chwilio yn ‘Encyclopaedia Britannica’ a ‘ImageQuest’ yn uniongyrchol o Hwb, a fydd yn eu galluogi i ddod â miliynau o erthyglau a lluniau gyda hawliau wedi’u clirio i’r ystafell ddosbarth. A’r geiriau hyd rydych chi eisiau eu clywed…bydd, mi fydd hyn i gyd AM DDIM!

Bydd ‘Proffil Defnyddiwr’ gwych ar gael i bob athro hefyd er mwyn iddynt ddangos beth maen nhw’n ei wneud a gwneud y broses o rannu eu cynnwys â ‘Chymuned Hwb’ yn haws nag erioed. Bydd ymarferwyr o bob cwr o Gymru yn gadael gwaddol i bob athro drwy rannu eu harferion a’u hadnoddau gorau.  Bydd hyn yn eich galluogi chi i weld gwaith athrawon eraill, yn ogystal â dangos eich deunydd anhygoel ar lwyfan cenedlaethol.

36 and 43 HN discussionBydd rhagor o gydweithio’n digwydd rhwng ‘Rhwydweithiau Hwb’, lle bydd modd creu eich rhwydwaith eich hun, ymuno â rhwydwaith arall ac estyn gwahoddiad i gydweithwyr. Mae’n adnodd PLC ar gyfer Cymru gyfan, gan greu gofod lle gall gweithwyr proffesiynol o’r un anian wella, addysgu a dysgu gyda’i gilydd drwy Gymru benbaladr!

Rwy’n siŵr eich bod yn edrych ymlaen yn arw at fynd yn ôl i’r ystafell ddosbarth nawr – ond cyn i chi fynd, gwnewch yn siŵr eich bod yn ein dilyn ni i glywed rhagor o newyddion wrth iddo gael ei gyhoeddi.

Subscribe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>