CDSM never stop learning

Cronni a chreu…Mae Hwb newydd ddod yn haws

Fel sy’n aml yn digwydd ym maes datblygu meddalwedd hyblyg, rydym wedi diweddaru a gwella’r Rhestri Chwarae gwta bythefnos ar ôl eu cyhoeddi yn y lle cyntaf.

Mae Rhestri Chwarae mor hawdd eu defnyddio mae athrawon eisoes wedi creu 400 ohonynt ar Hwb. Mae’n cynnig ateb perffaith i athrawon yng Nghymru ar gyfer creu cynnwys addysgu a dysgu cyfoethog, deniadol a chyfoes ar y we. Mae’r fersiwn diweddaraf yn cynnwys wyth o flociau awduro sy’n darparu ffordd syml ar gyfer defnyddio testun cyfarwyddol a lluniau atodol.

playlist3 (2)

 

Gall athrawon ledled Cymru greu adnoddau addysgu i’w defnyddio yn eu hystafelloedd dosbarth drwy ddigido eu gwybodaeth a’u profiadau eu hunain. Gallant hefyd eu cyfuno ag adnoddau o Hwb, Encyclopaedia Britannica, ImageQuest a Google Safe Search.

playlist1

 

Mae CDSM yn credu’n gryf bod athrawon yn y sefyllfa orau i newid ac addasu i gwricwlwm newydd a thrwm. Mae athrawon yn gwybod pryd mae angen adnoddau addysgu a dysgu arnynt ac mae ganddynt y sgiliau a’r profiad i lenwi’r bylchau hynny. Dyna pam ein bod wedi creu Rhestri Chwarae – er mwyn sicrhau bod y broses o greu gwybodaeth a’i dosbarthu yn nwylo’r rheini sy’n gweithio mor ddiflino er mwyn addysg ein pobl ifanc.

playlist2

Rydym yn falch o fod yn gwmni o Gymru ac rydym bob amser yn ceisio gwella adnoddau a phrofiadau i athrawon a dysgwyr fel ei gilydd. Mae gennym gyfle i wneud hynny drwy’r prosiect Hwb. Rydym bob amser eisiau clywed am y ffyrdd dynamig ac ysbrydoledig rydych yn defnyddio Rhestri Chwarae yn eich ystafell ddosbarth felly mae croeso i chi gysylltu â ni i roi eich barn.

Cofrestrwch i gael ein rhestr bostio sy’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am ein prosiectau cyffrous yn CDSM!

Subscribe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>