CDSM never stop learning

Hysbysiadau Rhwydwaith Hwb a Gwedd Newydd ar Hafan Hwb

Ers eu lansio, mae Rhwydweithiau Hwb wedi bod yn ychwanegiad poblogaidd iawn at gyfres offer Hwb. Maen nhw wedi rhoi cyfle i athrawon ledled Cymru rannu syniadau ac arferion gorau, a chydweithio ar adnoddau sy’n berthnasol i’r cwricwlwm. Ond nid yw adborth cadarnhaol ar Rwydweithiau Hwb yn golygu nad ydym yn ceisio eu gwella’n gyson.

Diweddariad

Ddydd Mawrth 23 Mehefin 2015,  gwnaethom ryddhau diweddariad sylweddol i offer Rhwydweithiau Hwb.

Gall defnyddwyr Rhwydweithiau Hwb nawr ddewis pa mor aml maen nhw’n cael gwybod am weithgarwch yn eu Rhwydweithiau.

Drwy glicio ar y botwm ‘Tanysgrifio’ ar sgrin gartref y Rhwydweithiau, gall aelod o Rwydwaith ddewis a ydyn nhw eisiau hysbysiadau e-bost yn wythnosol neu’n ddyddiol, neu mewn amser real. Mae hyn yn caniatáu i athrawon gadw mewn cysylltiad â gweithgarwch y Rhwydwaith yn y  ffordd sydd fwyaf addas ar gyfer eu hamserlenni.

Hysbysiadau Rhwydwaith

Sefydlwch eich dewisiadau heddiw drwy fynd at eich Rhwydweithiau Hwb.

Yn ogystal, mae hafan Hwb wedi cael ei gweddnewid. Y newid mwyaf yw bod nodweddion a gwasanaethau ychwanegol Hwb (Hwb +, J2e, Encyclopaedia Britannica, ImageQuest, 360 degree safe Cymru a Rhestrau Chwarae) bellach ar gael yn y gornel dde uchaf yn y faner ddu.

hwb banner

Mae hyn yn ffordd o gyrraedd yr offer hyn o unrhyw dudalen Hwb, nid dim ond o’r hafan.

Yn dilyn y thema hon, mae is-nodweddion prif adran Hwb (Digwyddiadau, Cymuned, e-Ddiogelwch) i gyd o fewn cyrraedd drwy glicio ar y saethau wrth ymyl pob adran.

Ac i wneud yn siŵr eich bod yn cadw mewn cysylltiad â holl ddatblygiadau Hwb, mae porthiant Twitter @HwbNews bellach yn ymddangos ar hafan Hwb, yn union wrth ymyl adran Dolenni Cyflym Hwb at wasanaethau allweddol Hwb.

Cofrestrwch i gael ein rhestr bostio sy’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am ein prosiectau cyffrous yn CDSM!

Subscribe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>