CDSM never stop learning

CDSM yn Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth mewn Noson Gwis Elusennol

Roedd CDSM yn falch iawn o gymryd rhan mewn noson gwis ac ocsiwn elusennol yn ddiweddar. Julie James AC drefnodd y digwyddiad er budd Street Football Wales – elusen sy’n gwella bywydau pobl ddigartref ac sydd wedi’u hallgáu’n gymdeithasol – a Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth.

Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth yw elusen addysgol gwrth-hiliaeth y DU, sy’n cyflwyno hyfforddiant i dros 50,000 o unigolion bob blwyddyn. Roedd y ffordd yr oedd yr elusen yn cyflwyno’r negeseuon positif hyn mewn cyd-destun addysgol, yn ogystal ag ymdrechion Street Football Wales i fynd i’r afael â digartrefedd ac allgáu cymdeithasol yn rhywbeth yr oeddem ni yn CDSM yn dymuno ei gefnogi. Felly fe wnaethon ni anfon tîm o saith unigolyn gwybodus i’r digwyddiad i weld faint oedden nhw wir yn ei wybod o gymharu ag eraill o Dde Cymru.

Wrth i’r noson fynd yn ei blaen, roedd y tensiwn amlwg – ennill oedd nod pawb. Cawsom ddechrau da, gan nodi mai Rhyfel Cant Un deg Chwech o Flynyddoedd oedd y Rhyfel Can Mlynedd mewn gwirionedd, ac roedden ni 4 pwynt o’r brig hanner ffordd drwy’r noson.

Doedden ni ddim ar ein gorau yn yr ail hanner – boed hynny oherwydd y cyri blasus a gawsom ni yn ystod y toriad – neu efallai oherwydd y botel fawr o Cobra! Pumed oedden ni yn y diwedd, a doedd hynny ddim yn ddrwg o gwbl wrth gwrs, ac roedden ni wedi cael llawer iawn o hwyl hefyd.

Yna, daeth yn amser ar gyfer prif nod y noson: rhoi arian i ddau achos da iawn. Fe wnaethon ni lwyddo i ennill crys pêl-droed rhyngwladol Cymru wedi’i lofnodi, a oedd wedi cael ei wisgo gan y capten Ashley Williams, ac roedd hynny’n un o uchafbwyntiau’r noson i ni.

Charity Event - Wales Captain Shirt

Er y byddai’r crys – sydd bellach wedi cael ei fframio – yn edrych yn dda iawn ar wal yn swyddfa CDSM, mae gennym ni gynlluniau gwell ar gyfer y memorabilia chwaraeon yma, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi’n ein dilyn ni a thanysgrifiwch i gael rhagor o fanylion fel y byddwn ni’n eu rhyddhau!

Subscribe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>