CDSM never stop learning

Search Results for: ROI

Blended Learning Business E-learning Insights L&D Learning

The Benefits of Adopting Digital Learning

If your business hasn’t entered the rapidly-growing world of digital learning yet, there are plenty of reasons why it should. At CDSM, we are passionate about delivering high quality e-learning and digital solutions that improve performance and enable businesses to stay ahead of the competition. In this blog post, we’ll be looking at how you can harness the power of digital learning to build on your success.

Learning is key not only to economic success, but to achieving our full potential as human beings. There’s no denying it: learning matters. Moreover, digital learning is the way to go. The US Department of Education reviewed previous research into the effectiveness of online learning, with two key findings:

 • Learners in online study conditions performed slightly better than those receiving face-to-face instruction
 • Learners in blended learning conditions performed much better than those receiving face-to-face instruction

We summarised the other important points to come out of the study in an infographic: e-Learning Paints a Pretty Picture. Most notably, it found that giving learners control over their learning has a positive impact. Enabling learners to self-monitor their understanding, giving them additional learning time, and putting them in control of their own interactions with media, all led to greater success.

businesswoman using computer - digital learning

If you’re still tentative about taking the leap, you should also consider the extent to which digital learning plays a key part in business productivity, and how this trend is set to continue in the future. We’ve previously highlighted the cost savings, and according to a Brandon Hall study (1995), digital learning in contrast to traditional classroom instruction:

 • Is quicker to deliver than traditional, classroom-based instruction
 • Increases learner retention
 • Boosts productivity
 • Improves the ability to introduce new products and services
 • Is quicker to update
 • Decreases skills gaps

According to a recent report – Modernising Learning: Delivering Results – over 90% of L&D leaders would like learning technology to enable a quicker response to changing business conditions and organisational change. In spite of all this, a massive 60% of organisations cannot implement a technology-enabled learning strategy due to lack of skills.

How Can CDSM Help?

With award-winning e-learning and digital learning solutions at the heart of what we do, CDSM can provide you with the tools you need for a more productive business, a more knowledgeable and skilled workforce, and a more positive working environment. The proof is in the performance.

There’s never been a better time to go digital.

You can stay up to date with CDSM by following us on Twitter, or by subscribing to our monthly e-zine.

Sources:

Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning: A Meta-Analysis and Review of Online Learning Studies, U.S. Department of Education Office of Planning, Evaluation, and Policy Development Policy and Program Studies Service, Revised 2010

Modernising Learning: Delivering Results, Towards Maturity, November 2014

Return-on-Investment and Multimedia Training: a Research Study. Sunnyvale, CA:, Multimedia Training Newsletter, Brandon Hall, 1995a

Multimedia Training’s Return on Investment,Workforce Training News, Brandon Hall, 1995b, July/August

Subscribe
CDSM EdTech Education Hwb Hwbdysgu News Playlists Wales

Diweddariad Mawr i Hwb

Ers i ni ryddhau ein diweddariad mawr diwethaf i Hwb fis Mehefin diwethaf, rydyn ni wedi bod yn gweithio’n ddiflino i ddod â’n cyfres gorau o adnoddau i chi. Gan gydweithio ag athrawon cynradd ac uwchradd yng Nghymru a chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi adeiladu Hwb i’r hyn rydyn ni’n credu ydy’r cynnig addysg digidol cenedlaethol gorau sydd ar gael yn unrhyw le – a dydyn ni ddim yn agos at orffen eto.

Y Diweddariad Newydd

Ddydd Gwener 13eg Tachwedd byddwn yn rhyddhau’r cyntaf o ddau ddiweddariad mawr newydd i Hwb, gan ryddhau pum nodwedd Rhestr chwarae newydd, ynghyd â llu o welliannau ehangach.

Mae CDSM yn falch o fod yn gwasanaethu’r gymuned addysg yng Nghymru: rydyn ni’n ei hadnabod ac rydyn ni’n falch ohoni. Mae’n rhoi pleser enfawr i ni gael gwneud gwahaniaeth yn ein cymuned ein hunain, ac rydyn ni’n falch o gael y cyfle i deithio i’ch cymunedau chi a chlywed eich syniadau chi, gwrando ar eich safbwyntiau chi a chynnwys y rhain yn Hwb.

Rhestri Chwarae

Mae’r nodwedd Rhestri chwarae wedi cael ei diweddaru i gynnwys dau fath newydd o asesiad, er mwyn amrywio’r ffordd mae modd defnyddio asesiadau ffurfiannol neu grynodol yn eich ystafell ddosbarth. Mae’r cyntaf yn caniatáu i awduron Rhestr chwarae greu gweithgareddau trefnu llusgo a gollwng yn hawdd, gan eu galluogi i greu popeth o gwisiau prifddinasoedd y byd i ymarferion rhesymu ar rymoedd mewn ffyrdd newydd a difyr.

Playlist Blocks

Law yn llaw â hyn mae’r fformat Cwestiwn Aml Ddewis newydd (Delwedd MCQ). Yn yr un modd â sawl agwedd ar Hwb, ei symlrwydd sy’n ei wneud yn wych: mae’r datblygiad hwn yn rhoi cyfle i awduron ddarparu delweddau yn atebion i gwestiynau aml ddewis. Mae hyn yn esgor ar gynifer o gyfleoedd newydd i’n defnyddwyr, fel creu cwestiynau fformiwlâu mathemategol heb orfod ysgrifennu cod cymhleth neu ddefnyddio llyfrgelloedd 3ydd parti.

Playlist Blocks

Serch hynny, nid symlrwydd ydy ei unig rinwedd – mae bloc cynnwys sioe sleidiau newydd y nodwedd Rhestr chwarae yn rhoi templed er mwyn i’r defnyddiwr allu cyflwyno’r deunydd dysgu mewn ffordd ddifyr yn weledol, gan ddefnyddio darnau bach o destun i ategu delwedd. Mae modd i athrawon nawr ddarparu ar gyfer yr arddulliau dysgu, y dewisiadau a’r galluoedd gwahanol yn eu dosbarth.

Hwb Playlist Slideshow

Rydyn ni hefyd wedi galluogi’r Rhestri chwarae i ddal atodiadau ffeil, gan roi’r dewis i awduron atodi cynnwys ategol a chefnogol at unrhyw Restr chwarae.

Attachments on Step

Y Diweddariad Nesaf

Serch hynny, yr hyn a fydd yn gwneud y gwelliannau Rhestr chwarae hyd yn oed yn fwy pwerus ydy rhyddhau ein teclyn Asesu newydd sbon. Wedi’i greu gyda Rhestri chwarae wrth ei galon, bydd y teclyn Asesu (sy’n cael ei ryddhau ar 8ydd Rhagfyr) yn galluogi awduron i neilltuo Rhestri chwarae sy’n cael eu creu gan unrhyw awdur yng Nghymru i grŵp o’u dewis – er enghraifft i ddosbarth neu i set.

Hyd yn oed yn fwy cyffrous, mae’r dechnoleg Storfa Cofnodion Dysgwyr ddiweddaraf wedyn yn galluogi’r awdur i weld rhyngweithio’r dysgwr, ei gynnydd a’i gyflawniad mewn amser real. Mae modd gweld y canlyniadau ar draws y garafán gyfan neu ar lefel unigolyn, gan roi cipolwg amserol fel na welwyd o’r blaen i ddealltwriaeth y grŵp ac unigolion o’r pwnc.

Hwb Markbook

Rydyn ni’n arbennig o falch o’r nodweddion hyn ac rydyn ni’n edrych ymlaen at weld yr amrywiaeth o asesiadau diweddar y bydd athrawon yng Nghymru yn eu gwneud gyda nhw.

Ar ben hyn i gyd rydyn ni hefyd yn rhyddhau nifer fawr o welliannau i Hwb ei hun; sy’n amrywio o wella cyfathrebu personol fel y crynodeb newyddion preifat, i welliannau ymarferol fel gallu gweld y storfa adnoddau ar ffurf rhestr.

Hwb News Feed

Rydyn ni wedi gwella ac adeiladu ar gynifer o nodweddion y byddai’n amhosibl ceisio eu rhestru nhw i gyd yn fan hyn – felly ewch i daro golwg arnyn nhw eich hun yn Hwb.

Subscribe
Business CDSM E-learning Infographic Insights L&D Learning Software

Want New Employees to Stick Around? Use Digital Onboarding! [Infographic]

Onboarding is a challenge for every L&D manager, no matter what your strategy is!

Training for new employees is a mandatory need – and there is no escaping it – so you want onboarding that is quick, creates a cultural expectation, and provides a rapid enlightenment of your business values.

But what many don’t realise is that onboarding doesn’t have to be a time-consuming chore, completed just so you and your new employees can tick a box.

If anything, you can use onboarding to your advantage!

At CDSM, we recently looked at:

 • Why an onboarding program is important
 • How companies are currently training new employees; and
 • What you should expect from digital onboarding

To see what we found out, take a look at our latest infographic:

[View Text Only Version]

Digital Onboarding

Subscribe
Business CDSM E-learning Infographic Insights Learning Skills Gap

Want New Employees to Stick Around? Use Digital Onboarding! [Text Version]

[View Infographic]

Why is conducting an onboarding program so important?

Only 52% of people join a company with an official onboarding program.

More than 37% said their employer had no program, and just over 11% said they weren’t sure if a program existed or not.

Organisations with a standard onboarding process experience 54% greater new hire productivity and 50% greater new hire retention.

Nearly 4% of new employees leave their new jobs after a disastrous first day, and 33% decide within the first 30 days.

Companies lose 25% of all new employees within 12 months.

New employees who attended a well-structured onboarding orientation program were 69% more likely to remain at a company for up to 3 years.

25% of companies admitted that their onboarding program does not include any form of training, which can lead to a loss of 60% of a company’s entire workforce.

Organisations with structured onboarding programs enjoy a 60% year-over-year improvement in revenue per full-time employee, and a 63% year-over-year improvement in customer satisfaction.

A combined 71% of companies surveyed are currently in the process of updating their onboarding programs.

Currently, less than 40% of onboarding is completed through technology-based solutions.

The 16% who deliver more than 61% of their onboarding programs through technology-based solutions use either company-wide intranet or e-learning. Hiring employees takes time and money – on average 23 days and over £5000 to fill an open position.

Return on investment from technology onboarding:

Higher staff retention rate – decrease in skills gap
New employees contribute to the bottom line faster
Save employers time training
Reduce travelling time and costs to training

What’s CDSM’s onboarding approach? Proven contemporary learning science!

Typically, the time a worker must spend being trained is reduced by about 40% using e-learning.

However, there is e-learning… and then there is CDSM e-learning! By using best practice, contemporary learning strategies and effective pedagogy, organisations can rapidly improve their onboarding even further…

Scenario-based training can often reduce new hire training time by 25-50%

92% say video helps teach more effectively, and improves learning by 56%

Learning science can be incorporated to empower new starters with skills they wouldn’t usually get from e-learning, and this takes away some of the pressure of a new role.

To understand the difference that learning science can make, get in contact with CDSM now for a demo…

Sources:

http://www.impactinstruction.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/07/2013-Onboarding-Report_FINAL-REPORT.pdf
http://www.globoforce.com/gfblog/2014/five-ways-to-keep-your-new-hires-from-failing/
http://www.lesson.ly/blog/9-surprising-employee-onboarding-statistics/
http://www.rootinc.com/white_papers/new-hire-onboarding-overlooked-element-sustaining-successful-strategy-execution/
http://thehiringsite.careerbuilder.com/2014/12/24/onboarding-methods-produce-roi/
http://www.bizjournals.com/bizjournals/how-to/human-resources/2014/09/how-to-help-your-new-hires-first-day-great.html?page=all
http://www.icmi.com/Resources/People-Management/2013/06/Boost-Performance-With-Scenario-Based-Training
http://www.syberworks.com/articles/e-learningROI.htm

Subscribe
CDSM Learning Software

Working on Major Projects Has Given CDSM a Real Edge

We’ve worked with the Welsh Government, Gleeds, Local Authorities, and even won an award with Honda Europe. So, after demonstrating our extensive experience with cloud solutions, CDSM became a listed supplier on the UK Government’s G-Cloud 6 Framework, starting 2015 with a bang!

PrintBut what is G-Cloud? A solution born from the UK Government’s desire to create a leaner and more efficient public sector IT spend.  More than £500m of business is now being done through G-Cloud, and it’s exciting to hear that 59% of this volume is with SMEs. The IT procurement landscape is changing, and we are not the only ones to notice.

“The G-Cloud programme has made significant progress to date in creating a fairer marketplace for all, boosting opportunities for innovative SMEs and challenging the dominance of inflexible incumbents, while supporting the UK public sector with agile and cost-effective IT solutions.”
– Simon Hansford, CEO of Skyscape

Enter CDSM:  breaking up the monopolies and creating more agile and cost effective services to the public sector.

“For decades the large System Integrators have locked the public sector into expensive and long running contracts that offered little ROI for taxpayers. With the advent of cloud computing, the UK Government has realised that SMEs can offer a more dynamic and cost effective service than the old guard. G-Cloud and the Government Digital Strategy means public sector IT is no longer a closed shop. This is great news for the tax payer.”
– Nik Goile, CDSM’s Head of Delivery

What is G-Cloud getting from CDSM in return?

CDSM is offering a specialist service and raising organisational knowledge of how to implement cloud technology. But how are we really helping customers?

 • We are evaluating cost, security and access in relation to different cloud providers and subsidiary services.
 • We’re planning and documenting the migration of existing services to the cloud.
 • Designing the cloud infrastructure for new digital services to work in the cloud.
 • Designing high performance web solutions.
 • Managing the change process to get the greatest benefits.
 • Making sure everything runs smoothly for all organisations.
 • Designing and implementing systems to pass a CLAS audit.
 • Boosting knowledge and training staff about how to operate within the cloud.
 • Tracking costs and keeping them under control.

G-Cloud 6 continues to deliver transformational benefits to the UK public sector, and CDSM are proud to be part of it.

To find out more about what CDSM are doing with the G-Cloud framework, check out the following links:

https://www.digitalmarketplace.service.gov.uk/service/6426421270413312

https://assets.digitalmarketplace.service.gov.uk/documents/585346/6426421270413312-service-definition-document.pdf

 

Subscribe
Blended Learning Business CDSM E-learning Insights L&D Learning News

E-Learning Will Improve Your Bottom Line

At CDSM, we’ve done a fair bit of investigation into the ROI of e-learning. In fact, it’s one of the first things potential customers ask us about: “Will e-learning improve our bottom line?”

In case you were wondering, the answer is “yes!”

In the automotive sector, improving the bottom line is crucial to a company’s success. We know this is the case, having seen the hugely positive results of our award-winning work with Honda Motors Europe. Thanks to this successful partnership with Honda, we were invited to tender with another automotive manufacturer: Mitsubishi.

Mitsubishi2Sales are rocketing at Mitsubishi, and the pressure is on at dealerships to get staff trained up to their high standards. After reviewing contemporary approaches to L&D challenges, Mitsubishi looked to e-learning and digital technologies to scale up operations.

That’s where CDSM came in.

Up until now, Mitsubishi had a limited experience of e-learning but, with our help, they now understand the benefits that e-learning and blended learning solutions can bring to their people and, crucially, their business.

They now know what studies have proved – that blended learning is the most effective learning method – and are looking forward to realising the full potential of their sales staff quicker than previously expected.

We’re currently working with Mitsubishi to replace a number of their classroom-based courses with bespoke e-learning and a blended solution. Using cutting-edge learning design and theory, we will deliver e-learning that Mitsubishi staff really want to do, and can also use to obtain real-life, measureable results.

Find out what we can do for your business today – contact us now for a free demoMits

 

Subscribe
EdTech Education Hwb Hwbdysgu Software Wales

Cronni a chreu…Mae Hwb newydd ddod yn haws

Fel sy’n aml yn digwydd ym maes datblygu meddalwedd hyblyg, rydym wedi diweddaru a gwella’r Rhestri Chwarae gwta bythefnos ar ôl eu cyhoeddi yn y lle cyntaf.

Mae Rhestri Chwarae mor hawdd eu defnyddio mae athrawon eisoes wedi creu 400 ohonynt ar Hwb. Mae’n cynnig ateb perffaith i athrawon yng Nghymru ar gyfer creu cynnwys addysgu a dysgu cyfoethog, deniadol a chyfoes ar y we. Mae’r fersiwn diweddaraf yn cynnwys wyth o flociau awduro sy’n darparu ffordd syml ar gyfer defnyddio testun cyfarwyddol a lluniau atodol.

playlist3 (2)

 

Gall athrawon ledled Cymru greu adnoddau addysgu i’w defnyddio yn eu hystafelloedd dosbarth drwy ddigido eu gwybodaeth a’u profiadau eu hunain. Gallant hefyd eu cyfuno ag adnoddau o Hwb, Encyclopaedia Britannica, ImageQuest a Google Safe Search.

playlist1

 

Mae CDSM yn credu’n gryf bod athrawon yn y sefyllfa orau i newid ac addasu i gwricwlwm newydd a thrwm. Mae athrawon yn gwybod pryd mae angen adnoddau addysgu a dysgu arnynt ac mae ganddynt y sgiliau a’r profiad i lenwi’r bylchau hynny. Dyna pam ein bod wedi creu Rhestri Chwarae – er mwyn sicrhau bod y broses o greu gwybodaeth a’i dosbarthu yn nwylo’r rheini sy’n gweithio mor ddiflino er mwyn addysg ein pobl ifanc.

playlist2

Rydym yn falch o fod yn gwmni o Gymru ac rydym bob amser yn ceisio gwella adnoddau a phrofiadau i athrawon a dysgwyr fel ei gilydd. Mae gennym gyfle i wneud hynny drwy’r prosiect Hwb. Rydym bob amser eisiau clywed am y ffyrdd dynamig ac ysbrydoledig rydych yn defnyddio Rhestri Chwarae yn eich ystafell ddosbarth felly mae croeso i chi gysylltu â ni i roi eich barn.

Cofrestrwch i gael ein rhestr bostio sy’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am ein prosiectau cyffrous yn CDSM!

Subscribe